dimanche 24 août 2008

Les jardins du château de Nijo à Kyoto

Nijo-jo roofs Nijo-jo gardens - Bell Nijo-jo gardens - Island Gardener in Nijo-jo gardens Nijo-jo gardens - Lantern Nijo-jo gardens Nijo-jo gardens - Zen Nijo-jo gardens Nijo-jo gardens

Aucun commentaire: